תוכנית אימון לחצי מרתון

 


שבוע 1


10 ק”מ 


תרגילי חיזוק10 ק”מ10 ק”משבוע 2


10 ק”מ 


11 ק”מ


תרגילי חיזוק12 ק”משבוע 3


10 ק”מ 


13 ק”מ


גמישות וחיזוק 


12 ק”מ13 ק”משבוע 4


11 ק”מ 


גמישות וחיזוק9 ק”מ10 ק”משבוע 5


10 ק”מ 


14 ק”מ


גמישות וחיזוק 


11 ק”מ16 ק”משבוע 6


10 ק”מ 


14 ק”מ11 ק”מ

גמישות וחיזוק


17 ק”משבוע 7


10 ק”מ 


14 ק”מ


גמישות וחיזוק


12 ק”מ18 ק”משבוע 8


10 ק”מ 


14 ק”מ12 ק”מ18 ק”משבוע 9


10 ק”מ 


14 ק”מגמישות וחיזוק


10 ק”משבוע 10


11 ק”מ 


14 ק”מ


גמישות וחיזוק 


11 ק”מ17 ק”משבוע 11


9 ק”מ 
9 ק”מ12 ק”משבוע 12


8 ק”מ 6 ק”מתחרות!


בירה עם חבר בצינה דיזינגוף